Voordelen van de Tussentijdse Toets

  • Als je alvast wilt wennen aan de examensituatie
  • Als je tips wilt van een officiële CBR-examinator waar je nog aan moet werken
  • Als je vrijstelling voor bijzondere verrichtingen wilt verdienen voor je praktijk examen
  • Mogelijk vanaf 16,5 jaar
  • Duurt 55 minuten inclusief kennismaking met de examinator en afsluiting de rit zelf duurt net als bij het examen maar 35 minuten

Tussentijdse Toets leidt tot fors hoger slagingspercentage.

Leerlingen die voor hun eerste examen gebruik hebben gemaakt van een Tussentijdse Toets (TTT), hebben een fors hoger slagingspercentage in de categorie B. Deze leerlingen scoren namelijk maar liefst 14,6 procentpunten hoger dan leerlingen die tijdens het praktijkexamen voor de eerste keer bij het CBR komen. Dat blijkt uit gegevens van het CBR.

Het landelijk slagingspercentage van een eerste praktijkexamen zonder TTT in 2012 bedroeg 42,9%. Het slagingspercentage van een eerste praktijexamen met TTT bedroeg in 2015 65,96% bij Rijschool Urk. Het slagingspercentage voor B-herexamens met TTT was in 2015: 77,78% bij Rijschool Urk.

Praktijkexamen

Een mogelijke verklaring voor de hogere score is dat leerlingen zich ‘zekerder’ voelen op het eerste praktijkexamen als ze een TTT hebben afgelegd. Ze zijn al een keer bij het CBR geweest en weten wat ze kunnen verwachten. Daardoor hebben ze minder last van zenuwen en dit kan tot onnodige fouten leiden.

Een andere mogelijke verklaring is dat ‘serieuze’ kandidaten of rijscholen vaker dan gemiddeld gebruik maken van een Tussentijdse Toets . Dit blijkt ook uit het feit dat de leerlingen voor B-herexamens zonder TTT fors lager scoren, terwijl ook zij voor de tweede keer bij het CBR komen.

Het CBR adviseert om de toets af te leggen als de leerling ongeveer twee derde tot driekwart van de rijopleiding achter de rug heeft. Na afloop van de toets krijgt hij van de examinator een adviesformulier mee. Hierop staan dezelfde onderdelen als op het uitslagformulier van het rijexamen.

Examinator

De tussentijdse toets (TTT) is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen; het kan de leerling helpen om eventuele nervositeit weg te nemen. Een examinator van het CBR beoordeelt de rijvaardigheid.

Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. Aan de hand van dit formulier ziet de leerling precies waaraan hij nog moet werken. Samen met de rijinstructeur kan hij dan gericht de rijopleiding afronden.

Exameneisen

Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen. De instructeur rijdt mee. De TTT duurt even lang als een rijexamen. Als de leerling bijzondere manoeuvres in de TTT voor de auto goed uitvoert, krijgt hij vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgend examen.